Kauplemise tingimused Türi Lillelaadal

  • Müügikoha broneerimiseks tuleb täita müügikoha taotlus. 
  • Broneeritava müügikoha miinimumlaius on 2 meetrit. 
  • Hea laadamaine säilitamiseks on korraldajal õigus piirata kauplejale müügikohtade arvu ja tõkestada sobimatute teenuste ja kaupade müümine, lähtuda ka varasemast laadakogemusest kauplejaga.
  • Laada müügikoha broneering jõustub peale arve õigeaegset laekumist. Broneeritud kohtadele väljastatakse müügipilet e-kirja teel.
  • Laadal kauplemist lubavaks dokumendiks on müügipilet. Kauplejaid lubatakse laadaplatsile ainult müügipileti esitamisel. Müügipilet peab olema kauplemiskohal nähtaval.
  • Kaupleja on kohustatud kauplemiskohta lahti hoidma laada lahtioleku ajal ja müüma müügikoha taotluses märgitud kaupa.
  • Kauplejatele on tagatud veevõtu kohad.
  • Müügikoha ja selle lähima ümbruse hoiab korras kaupleja. Platsi üldkoristuse tagab korraldaja.
  • Kõik kauplejad peavad järgima Eesti Vabariigi seadusi. (s.h Toitu müüvad ja/või valmistavad kauplejad peavad olema oma tegevusest eelnevalt Veterinaar-ja Toiduametit teavitanud. Taimemüüjad on kohustatud järgima Põllumajandusameti poolt kehtestatud nõudeid taimepassile.)

NB! Registreerunud kauplejale, kes loobub kauplemiskohast vähem kui 7 tööpäeva (sh) enne Türi Lillelaada toimumist, kohamaksu ei tagastata!